Rokkedyssegaard

Friske, søde bær og sjove oplevelser

Bæredygtighed og FN´s Verdensmål2019-11-07T14:17:40+01:00

Bæredygtighed og FN´s Verdensmål

På Rokkedysse Bær er vi inspireret af FN´s 17 verdensmål, og på gården arbejder vi aktivt med bæredygtighed og ansvarlighed i alt, hvad vi og virksomheden gør.

Hvert år sætter vi nye mål og prøver med store og små projekter at gøre vores virksomhed mere bæredygtig eller bær´dygtig, som vi siger med et glimt i øjet.

DYRKNINGEN

Vi sprøjter IKKE med pesticider på bærerne. Det lykkes takket være biologisk bekæmpelse af skadedyr, mekanisk ukrudtsrensning og sprøjtning med økologiske midler, som forebygger svampeangreb. Planternes grokraft har også stor betydning for at undgå sygdomme, og derfor planter vi de bedste (og dyreste moderplanter) for at få stærke og modstandsdygtige planter. Vækstbetingelserne har også stor betydning. De solopvarmede dyrkningstunneler giver et ideelt vækstklima og skåner bærerne for blæst og regn. Gødevandingen med drypslanger styrer vi præcis efter, hvad planterne har behov for af næring og vand. Dette holder også planterne stærke og modstandsdygtige.

Mål: At vi også i 2019 kan holde planterne sunde og stærke = nul sprøjtning med pesticider

JORDEN

Vi dyrker en meget forskelligartet jord, hvilket er kendetegnet for jorderne omkring Mølleå dalen. Jordens frugtbarhed optager os, og gødning og sædskrifte af afgrøderne er meget vigtig, når vi dyrker jordbær på friland.

I tunnellerne er vi gartnere og dyrker i bede, hvor jorden udskiftes hvert år. Vi bruger kokus, som dyrkningsmedie. Det er et restprodukt fra kokusolie produktion, som på denne måde nyttiggøres. Når sæsonen er slut, så nedmulder vi kokus og planterødder, så det indgår i jordens kredsløb igen.

På marken tilførte vi i 2018 organisk hestegødning for at øge jordens humusindhold og skabe bedre grokraft til planterne.
Mål: I 2019 vil vi arbejde med efterafgrøder på marker. Det gælder også i kirsebær- og kartoffeltunnelen, hvor valget af de rigtige efterafgrøder kan give mad til landænderne, som vi efter sæsonen opdrætter i tunnelen.

TUNNELLERNE

Dyrkningstunnellerne giver et fantastisk vækstklima, hvor vi udnytter solens varme og kraft til at dyrke og høste tidligere bær og kartofler. Vi er bevidste om at plastikken ikke skal være på tunnellerne længere endt nødvendigt. Derfor tager vi plastikken af tunnellerne ligeså snart, at vi har høstet afgrøderne. Den pakkes ind, således at vi kan genbruge den samme plastik i mange år.

Oplevelsen af vækstklimaet i tunnellerne er noget særligt, og derfor arrangerer vi selvpluk af jordbær og hindbær i tunnellerne. Især er det en oplevelse at besøge ”hindbær junglen” og se frodigheden i en moden hindbærplantage.

Mål: At kunderne værdsætter vores dyrkning af bær mv. i tunnellerne og i 2019 vil vi have fokus på orden og oprydning i gartneriet.

FORARBEJDNING

Nul bærspild rettere ønsket om fuld udnyttelse af høsten er ideen bag marmeladeriet, som vi kalder vores produktionskøkken. Alle bær plukkes og bruges som råvarer til alle mulige bærprodukter fra is og kager til bærdrikke og syltetøj. Masser af vores bær i produkterne og nul tilsætningsstoffer er ledetråden for arbejdet i køkkenet, og i 2018 gik vi over til udelukkende at bruge økologisk certificeret rørsukker i bærprodukterne.

Mål: Udvikling af flere bærprodukter uden tilsat sukker, bærprodukter målrettet diabetikere.

SUNDHED OG TRIVSEL

Det er lykken at arbejde med bær, grøntsager, frugt og kartofler, fordi det entydigt er sunde produkter med en masse positive egenskaber.
Sundhed er også motion, og vi ser gerne at vores kunder tager en cykeltur til gården for at få en is og hente bær.

Mål: I 2019 vil vi indrette en cykelparkering, hvor der kan tankes vand til cykelflaskerne, frisk luft i dækkene og eventuelt lappe eller reparere.
Hvis kunder eller medarbejdere er ude for en ulykke, vil vi kunne hjælpe. Derfor vil vi have et beredskab til at kunne yde førstehjælp, og i 2018 holdt vi førstehjælpskursus for vores medarbejdere med undervisning fra Røde Kors.

MEDARBEJDERE

Om sommeren har vi mange gode medarbejdere både lokalt og langvejs fra. Vores udenlandske medarbejdere bor på gården, og vi er optaget af at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle bidrager til et stærkt fællesskab omkring Rokkedysse Bær. Kulturelle forskelligheder er et aktiv og selv i den travleste sæson skal der være tid til fælles spisning og samling. Vi samler løbende medarbejderne fælles pauser og fællesspisning i højsæsonen.

De lokale sæsonmedarbejdere er unge i sæson/sommerferiejob med at betjene kunderne i gårdbutikker og caféer. I bærteamet er vi også optaget af at skabe fælles ånd om at et værtsskab, som vores kunder skal kunne mærke og forhåbentligt værdsætte.

FLASKER OG EMBALLAGE

Vi udvælger vores flasker og glas efter visuelt design, som kan formidle kvaliteten i vores håndværksbaserede produkter. Hidtil er flasker og glas kun i meget begrænset omfang blevet genbrugt af fødevarehygiejne mæssige hensyn.

I 2018 øgede genbrugsgraden af vores glas og flasker, dels ved at tage mod rengjorte returflasker på saft, nektar og smoothies, dels ved at tilmelde bærdrik-flaskerne til det danske returemballage system.

I gårdbutikker og –caféer bruger vi papir emballage, ligesom bærbakkerne er produceret af genbrugspapir. Til detailhandlen pakker vi bærerne i plastik emballage, fordi det er kundernes ønske.

Mål: I 2019 vil vi reducere anvendelsen af plastikskeer og plastiksugerør, samt opstille genbrugsbeholdere til flasker, pap og plast til både kunder og medarbejdere.

RENGØRING OG AFFALD

Gården er tilmeldt det kommunale affaldssystem, men er endnu ikke omfattet af det nye kildesorteringssystem. Vi sorterer allerede løbende i metal, pap, træ, aviser, flasker o.s.v., og vi kører affaldet på genbrugspladsen.

Mål 2019: I rengøringen af produktionskøkken, gårdbutik og –café vil vi bruge rengøringsmidler som er mærket med EU-blomsten eller Svanemærket for at sikre at de er gode for både miljø og mennesker.

KUNDERNE

Vi er optaget af kundernes ideer, holdninger og kommentarer til vores virksomhed. Ideer er inspiration til nye produkter og services, og vi vil gerne gøre det lidt bedre hvert år.

Mål: I 2019 vil vi systematisk invitere vores kunder til at give ros, ris og nye ideer.

OMEGNEN, LOKALT OG REGIONALT

Vi tror på lokalt samarbejde og engagement. Vi vil skabe steder, hvor folk mødes og får en oplevelser med ”500 g sommer”. Vi vil være med i events, som styrker lokalt sammenhold og skaber involvering for gæster og turister.

Mål: I 2019 vil vi deltage i mindst 3 aktiviteter, som styrker et lokalt og socialt sammenhold. Tillige vil der i løbet af sæsonen blive inviteret til events på Rokkedysse stederne. Se mere på www.rokkedysse.dk – kig efter ”bær og sjove oplevelser – events og arrangementer”.