Rokkedyssegaard

Friske, søde bær og sjove oplevelser

Bæredygtighed og FN´s Verdensmål2019-03-07T09:11:41+00:00

Bæredygtighed og FN´s Verdensmål

På Rokkedysse Bær er vi inspireret af FN´s 17 verdensmål, og på gården arbejder vi aktivt med bæredygtighed og ansvarlighed i alt, hvad vi og virksomheden gør.

Hvert år sætter vi nye mål og prøver med store og små projekter at gøre vores virksomhed mere bæredygtig eller bær´dygtig, som vi siger med et glimt i øjet.

DYRKNINGEN

Vi sprøjter IKKE med pesticider på bærerne. Det lykkes takket være biologisk bekæmpelse af skadedyr, mekanisk ukrudtsrensning og sprøjtning med økologiske midler, som forebygger svampeangreb. Planternes grokraft har også stor betydning for at undgå sygdomme, og derfor planter vi de bedste (og dyreste moderplanter) for at få stærke og modstandsdygtige planter. Vækstbetingelserne har også stor betydning. De solopvarmede dyrkningstunneler giver et ideelt vækstklima og skåner bærerne for blæst og regn. Gødevandingen med drypslanger styrer vi præcis efter, hvad planterne har behov for af næring og vand. Dette holder også planterne stærke og modstandsdygtige.

Mål: At vi også i 2018 kan holde planterne sunde og stærke = nul spøjtning med pesticider

JORDEN

Vi dyrker en meget forskelligartet jord, hvilket er kendetegnet for jorderne omkring Mølleå dalen. Jordens frugtbarhed optager os, og gødning og sædskrifte af afgrøderne er meget vigtig, når vi dyrker jordbær på friland.

I tunnellerne er vi gartnere og dyrker i bede, hvor jorden udskiftes hvert år. Vi bruger kokus, som dyrkningsmedie. Det er et restprodukt fra kokusolie produktion, som på denne måde nyttiggøres. Når sæsonen er slut, så nedmulder vi kokus og planterødder, så det indgår i jordens kredsløb igen./

Mål: I 2018 tilfører vi organisk hestegødning for at øge jordens humusindhold

FLASKER OG EMBALLAGE

Vi udvælger vores flasker og glas efter visuelt design, som kan formidle kvaliteten i vores håndværksbaserede produkter. Hidtil er flasker og glas kun i meget begrænset omfang blevet genbrugt af fødevarehygiejne mæssige hensyn.

I gårdbutikker og –caféer bruger vi papir emballage, ligesom bærbakkerne er produceret af genbrugspapir. Til detailhandlen pakker vi bærerne i plastik emballage, fordi det er kundernes ønske.

Mål: I 2018 vil vi øge genbrugsgraden af vores glas og flasker, dels ved at tage mod rengjorte returflasker på saft, nektar og smoothies, dels ved at tilmelde bærdrik-flaskerne til det danske returemballage system.

SUNDHED OG TRIVSEL

Det er lykken at arbejde med bær, grøntsager, frugt og kartofler, fordi det entydigt er sunde produkter med en masse positive egenskaber.

Sundhed er også motion, og vi ser gerne at vores kunder tager en cykeltur til gården for at få en is og hente bær.

Hvis kunder eller medarbejdere er ude for en ulykke, vil vi kunne hjælpe. Derfor vil vi have et beredskab til at kunne yde førstehjælp.

Mål: I 2018 vil vi indrette et cykel pit-stop, hvor der kan tankes vand til cykelflaskerne, frisk luft i dækkene og eventuelt lappe eller reparererer.

Mål: I 2018 afholder vi et førstehjælpekursus for vores medarbejdere.

KUNDERNE

Vi er optaget af kundernes ideer, holdninger og kommentarer til vores virksomhed. Ideer er inspiration til nye produkter og services, og vi vil gerne gøre det lidt bedre hvert år.

Mål: I 2018 vil vi være i tæt dialog med vores kunder både i mødet i butik og café og på de mange digitale medier.

TUNNELLERNE

Dyrkningstunnellerne giver et fantastisk vækstklima, hvor vi udnytter solens varme og kraft til at dyrke og høste tidligere bær og kartofler. Vi er bevidste om at plastikken ikke skal være på tunnellerne længere endt nødvendigt. Derfor tager vi plastikken af tunnellerne ligeså snart, at vi har høstet afgrøderne. Den pakkes ind, således at vi kan genbruge den samme plastik i mange år.

Oplevelsen af vækstklimaet i tunnellerne er noget særligt, og derfor arrangerer vi selvpluk af jordbær og hindbær i tunnellerne. Især er det en oplevelse af besøge ”hindbær junglen” og se frodigheden i en moden hindbærplantage.

Mål: At kunderne værdsætter vores dyrkning af bær mv. i tunnellerne.

FORARBEJDNING

Nul madspild eller rettere ønsket om fuld udnyttelse af høsten er formålet med marmeladeriet, som vi kalder vores produktionskøkken. Alle bær plukkes og bruges som råvarer til alle mulige bærprodukter fra is og kager til bærdrikke og syltetøj. Nul tilsætningsstoffer og rene råvarer er målet for arbejdet i køkkenet. Råvarerne er primært egne bær dyrket og høstet på gården. Det er bæredygtigt og råvarerne er ikke importeret fra Polen, Serbien eller Kina eller hvor de frosne bær og bærerne i marmeladerne i supermarkederne normalt kommer fra.

Mål: I 2018 vil vi bruge økologisk certificeret rørsukker i bærprodukterne

AFFALD

Gården er tilmeldt det kommunale affaldssystem, men er endnu ikke omfattet af det nye kildesorteringssystem. Vi sorterer allerede i produktionen i metal, pap, træ, aviser, flasker o.s.v., og vi kører affaldet på genbrugspladsen.

Mål: I 2018 vil vi organisere at kildesorteringen også omfatter kunder (gårdbutikker & cafeer) og medarbejderne.

MEDARBEJDERE

Om sommeren har vi mange gode medarbejdere både lokalt og langvejs fra. Vores udenlandske medarbejdere bor på gården, og vi er optaget af at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle bidrager til et stærkt fællesskab omkring Rokkedysse Bær. Kulturelle forskelligheder er et aktiv og selv i den travleste sæson skal der være tid til fælles spisning og samling.

De lokale sæsonmedarbejdere er unge i sæson/sommerferiejob med at betjene kunderne i gårdbutikker og caféer. I bærteamet er vi også optaget af at skabe fælles ånd om at et værtsskab, som vores kunder skal kunne mærke og forhåbentligt værdsætte.

Mål: I 2018 vil vi samle medarbejderne mindst en gang om måneden.

OMEGNEN, LOKALT OG REGIONALT

Vi tror på lokalt samarbejde og engagement. Vi vil skabe steder, hvor folk mødes og får en oplevelser med ”500 g sommer”. Vi vil være med i events, som styrker lokalt sammenhold og skaber involvering for gæster og turister.

Mål: I 2018 vil vi deltage i mindst 3 aktiviteter, som styrker et lokalt og socialt sammenhold. Endvidere vil vi tage initiativ til mindst 10 Rokkedysse events i løbet sæsonen. Se mere på www.rokkedysse.dk – kig efter ”bær og sjove oplevelser – events og arrangementer”.